Методи на плащане

Разплащане чрез Paypal

Поддържат се VISA, MasterCard, Discover, American Express.

След преминаване на процедурата по поръчката се избира начин на плащане PayPal. Системата автоматично ви пренасочва към сайта на PayPal, от където след login се потвърждава плащането.

При успешно извършване на плащането ще получите имейл, като при нас потвърждението за плащането също пристига в рамките на 15 минути.


Пощенски запис

Можете да наредите пощенски запис на стойноста на вашата поръчка със следните данни:

Получател: Станимир Колев Георгиев
гр. Пловдив 4000, До поискване

Когато плащате с пощенски запис задължително напишете номера на фактурата или номера на поръчката ви (който се визуализира също във фактурата) в полето за допълнителни бележки.


Банков превод

Можете да наредите банков превод към смеката на фирма "ЕксСел.БГ" ООД. За целта просто посетете най-удобния за вас офил на Райфайзенбанк и преведете сумата за вашата поръчка на следните детайли.

IBAN (Сметка в лева): BG28RZBB91551006985668
SWIFT/BIC код: RZBBBGSF

Ако имате съществуваща банкова сметка в банка, дължимата сума се привежда от вашата сметка по сметката на ЕксСел.БГ ООД.

Ако нямате банкова сметка преводът се извършва чрез "ВНОСНА БЕЛЕЖКА", като съответно цената на банковата такса е малко по-висока от колкото при платежното нареждане (между 2,00 и 6.00 лв. в зависимост от банката).

Като основание в платежното нареждане задължително посочете номера на фактурата или номера на поръчката ви (който се визуализира също във фактурата).

Ако не се попълни номер, идентификацията на превода се затруднява и е възможно поръчката да не бъде активирана, тъй като няма да знаем за какво е плащането.


2CheckOut
Поддържат се: MasterCard, VISA, AmericanExpress, Diners, Discover, JCB.

След преминаване на процедурата по поръчката се избира начин на плащане – кредитна карта. Системата автоматично ви пренасочва към сайта www.2CheckOut.com, където се извършва съответното плащане. Натиснете бутона "Save and Check Out". Ще видите сумата по вашата поръчка обърната в US долари.

За да извършите плащането е необходимо да попълните коректно всички полета на формата за плащане. След като се убедите, че всички полета са коректно попълнени натиснете бутона "Complete Order Now". При успешно извършване на плащането ще получите потвърдителен имейл.


В брой в офиса на Xsell.bg
Можете да извършите вашето плащане на място в нашия офис.
Адрес: Пловдив, Братя Пулиеви №4 (Малката главна)
Телефон за контакт: 0899 643 849