Използвайте термини ',' или 'or' за даразделите критериите покоито искате да търсите. Това означава, че върнатите резултати ще се върнат ако съвпадат с името и/или описанието по еднин или повече от критериите на вашето търсене. Можете да свържете колкото пожелаете 'or' термини.

(Пример) търси за: червено or синьо

...ще върне резултат който съдържа 'червено' или 'черно' в заглавието и/или описанието.

Използвай 'and' между термините за множествено търсене. Това оначава, че ще се върне резултат само ако заглавието и/или описанието срещне съвпадение със всички критерии, който сте задали.

(Пример) Търси за: червено and синьо

...ще върне листинг, който съдържа 'червено' и 'синьо' в заглавието и/или описанието.

Съвет: търсене за 'some'

...ще срещне 'here is something' в частите на думата, но не в цялата дума. Терминът 'some' ще срещне 'here is some stuff' в цялата дума.