Това поле ви позволява да извършите търсене за всички елементи в базата данни, които се намират в рамките на разстоянието, което което обхваща въведения пощенски код.