Какви са видовете търгове и каква е разликата между тях?

Всеки търг в сайта има възможност да бъде представен в една от три разновидности, "Стандартен търг", "Холандски търг" или "Обратен търг".

Когато продавачът разполага само с един артикул, който да публикува в търга, това ще бъде "Стандартен търг". Този стандартен тип търг разполага с възможност за опция "Купи сега" която деактивира опциите за наддаване и превръща търга във подходяща възмощност за публикуване на "Оферта". Когато активирате опция "Купи сега" ще имате възможност да активирате и възможност за отстъпка на офертата си по ваше желание, с опция "X-оферта".

Когато продавачът има два или повече идентични артикула, които да публикува, това ще бъде "Холандски търг". Котгато търгът се отнася за работа, кято трябва да бъде свършена и наддаващите ще се борят за сумата, която ще вземат за тази работа, това ще бъде "Обратен търг" Тези типове търгове, ще бъдат обяснени по-долу.

Стандартен търг В стандартния търг всички наддаващи наддават един срещу друг, и най-високо наддаващия в края на търга ще бъде поебедителя, който ще има възможност за получи артикула, ако приемем че крайната оферта от наддаването е по-висока от "цената за резервация" която е зададена от продавача при публикуване на търга. В стандартния търг има само ЕДИН печеливш!
При активиране на опция "Купи Сега" от страна на продавача при публикуването на търга, той бива третиран като обява без възможност за наддаване от купувачите.
Продавача може да активира възможност за отстъпка на офертата си, като след избирането на опция "Купи сега", селектира и настройката "X-Оферта"

Холандски търг В холандския търг продавача предлага два или повечеидентични артикула за търга. Обратно на стандартния търг, холандския може да има ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН печеливши.

Всеки участник в търга наддава или за всички, или за желан брой артикули от търга и офертира цената която би платил за всеки от артикулите. В края на търга, всички печеливши участници ще платят една и съща цена за всеки от техните артикули, което всъщност е най-ниската (успешна) оферта. Ако има повече успешни оферти от колкото са артикулите в търга, с приоритет са тези, които са наддали първи. За да победите друг наддаващ, офертата при наддаването просто трябва да има по-висока цена за наддаване за всеки артикул, независимост от броя на артиклите за които се наддава.

Ето пример за това, как би трябвало да функцира:

Продавачът публикува холандски търг с 5 идентични артикула. Участник "А" наддава за 2 артикула с оферта за 20лв за всеки. Участник"Б" наддава за 4 артикула с оферта за 21лв за всеки.

Резултата от този търг би бил:

Участник "Б" печели 4 артикула за 20лв за всеки. Участник "А" печели 1 артикула за 20лв за всеки.

Цената от 20лв е защото най-ниската успешна оферта е 20лв. С общият брой артикули се награждава участник "Б" заради готовността му да наддаде с по висока оферта от участник "А"! Тъй като участник "A" е награден само с 1 артикул, но неговата оферта и за 2 артикула, той има право да се откаже от поръчката си. Така че, като победител в търг, вие имате право да се откажете от поръчката ако бъдете наградени само с част от артикулите за които наддавате, а не с пълната им наличност.

Обратен Търг В обратните търгове всички участници наддават един срещу друг и участника с най-ниската оферта е победител. Участника в обратния търг всъщност наддава за да представи някаква своя услуга или да сключи договор и в този случай те се борят за тази работа. Вие, като човек, който публикува обртен търг имате възможност да обявите "цена за резервация" в търга. Това стимулира наддаващите да надмине вашата "цена за резервация" (да Наддава с оферта под тази цена) за да спечели търга. Ако "цената за резервация" не бъде надмината, търга няма дапреключи успешно и няма да има победител. Вие също така можете да обявите начална цена (максимална цена за наддаване) от която да започне наддаването. Първото наддаване трябва да бъде по-малко или равно на максималната цена зададена в търга при публикуването му.