Рейтинг на отзивите:
Системата за рейтинг на отзивите позволява печелившият участник и продавача да дават отзивиедин за друг за това, как продавача предлага и доставя своите продукти и продължителността до заплащането от купувача. В зависимост от търга печелившият участник ипродавача могат да се логнат в техните акаунти и да предоставят отзив и рейтинг за тазитранзакция. Те ще имат възможност да изберат една от трите рейтинг възможности:

 • 1 точка за всеки позитивен рейтинг
 • 0 точки за всеки неутрален рейтинг
 • -1 за всеки негативен рейтинг

Сумиране на рейтинг
Точките се сумират автоматично и иконката със звездичка се показва то потребителското име на продавача, показвайки неговият статус като потребителв сайта. Всеки път когато продавача премине към друго ниво от системата за отзиви и цветът на звездичките му ще се сменя по следната схема:

 • негативни точки
 • няма точки
 • 1 до 49 точки
 • 50 до 99 точки
 • 100 до 249 точки
 • 250 до 499 точки
 • 500 до 999 точки
 • 1,000 до 2,499 точки
 • 2,500 до 4,999 точки
 • 5,000 до 7,499 точки
 • 7,500 до 9,999 точки
 • 10,000 точки и нагоре