Споделете листинг

#2548 -- Пощенска картичка - Международният панаир Пловдив /1977/