Предишен  Следващ
Качествено и бързо строителство във Велинрад- МЕТАЛИКА СТРОЙ 
Номер на Офертата 2942
[  Информация за продавача ]

  Обява Прегледи: 224         

Цена: 500 лв.
Номер на Офертата 2942

1.     Коректни отношения с ИНВЕСТИТОРИТЕ, които се постигат чрез спазване на всички поети ангажименти от фирмата към конкретния обект или вид СМР.

2.     Срочно и качествено изпълнение на договорените строителни работи.

3.     Стриктно спазване на работните проекти и изпълнението им съгласно ПИПСМР и БДС.

4.     Успешното прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и постоянен стремеж за постигане на по-добро качество, чрез системни проверки на изпълнени СМР и своевременно отстраняване на евентуално констатирани недостатъци.

5.     Еднакво отговорно отношение към поетите ангажименти към ИНВЕСТИТОРИТЕ, без да се делят обектите на малки и големи.

6.

elinorr@abv.bg

Коментари

 Коментари - Трябва да се впишете

Бъдете първи и задайте въпрос или напишете коментар в този листинг.

Реклама

Телефон

Контакт

Реклама

Предишен  Следващ

  НОВО

   Други избрани предложения от сайта

Реклама