Предишен  Следващ
Разговорен английски 
Номер на Офертата 4489
[  Информация за продавача ]

  Обява Прегледи: 163         

Цена: 15 лв.
Номер на Офертата 4489

Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво А1,А2,В1 и В2.   Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством  диалози и  дискусии.   Темите са : -          ежедневие -          свободно време, -          пазаруване, -          културни събития, -          семейство, -          бит и начин на живот, -          образование, -          околна среда и други. Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални конструкции в  среда, симулираща реални ежедневни дейности. Така те  допълват традиционните езикови курсове.   Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като  обогатяват речниковия запас на курсистите . Организираме : -          разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души -           индивидуални разговорни срещи -           интересни преподаватели -           Разговори с англичани и американци . -           Онлайн разговори . Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови неща лесно .   Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .   Свържете се с нас по:  e-mail abilityschool@gmail.com    Facebook: Ability language school тел. (02)953 08 87 0878 467 429  Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1 http://www.abilityschool.eu
ability

Коментари

 Коментари - Трябва да се впишете

Бъдете първи и задайте въпрос или напишете коментар в този листинг.

Реклама

Телефон

Контакт

Реклама

Предишен  Следващ

  НОВО

   Други избрани предложения от сайта

Реклама